سلام .

اموزش بازی با Vengful

اموزش بازی با VengFul

برای آموزش بهتر به ادامه مطلب مراجعه کنید…

Shendelzare Silkwo

Vengeful Spirit

Affiliation:Neutral

Damage:39 – 53

Armor:3.1

Movespeed:295

Attack Range:400

Attack Animation:0.33 / 0.64

Casting Animation:0.3 / 0.51

Base Attack Time:1.7

Missile Speed:1500

Sight Range:1800 / 800

Strength:۱۶+۲.۳

Agility:۲۷+۲.۳۵

Intelligence:۱۵+۱.۷۵

نکات مثبت:

کریپ خوری بالا     دمیج بالا     قدرت در اول و آخر بازی      مناسب برای بازی های گروهی

نکات منفی:

نرم بودن در اول بازی

مشخصات لول ها:

با زدن این لول ونجفول یک بلور را به طرف کسی پرت می کنه و به او دمیج میده و او رو STUN می کنه با گرفتن دوباره این لول به زمان ُSTUN و دمیج لول اضافه می شه

Cooldown:10 seconds                               Mana Cost:140

با زدن این لول ونجفول نوری رو به طرف جایی که می خواهید پرتاب می کند و DAMAGE و ARMOR هر کدوم از هیرو های دشمن که در مسیر این نور باشند رو منفی می کنه

Cooldown:15seconds                                 Manacost:40

با گرفتن این لول خودکار به دمیج ونجفول و تمام کسانی که در اطراف او هستند ۳۶ درصد اضافه میشه

با زدن این لول ونجفول جای خود را با یکی از هیرو های دشمن عوض میکنه (SWAP)با گرفتن دوباره این لول به حداکثر فاصله ونجفول با هیرو ی مقابل افزوده میشه

Cooldown:45seconds                                        Manacost:200

آیتم های مناسب:

در اول بازی چند تا و یک و ببندید سپس آیتم و ببندید از آیتم و هم میتونید استفاده کنید در آخر بازی هم یک یا و یک ببندید. و را می تونید در آخر بازی بفروشید

استراتژی بازی

در اول بازی یا لول ۳ و۱ بگیرید و سریع از هیرو ی مقابل KILL بگیرید اگر نه ۳تا لول خود رو در اول بازی بگیرید و سعی کنید سریع آیتم را ببندید

هیرو های آنتی

هیرو های  مثل  یا  و بعضی وقت ها   و  و  می تونند او را بزنند البته هیروهای تانک هم حریف ونجفول اند