icon

امروز میخواهم آموزش یکی از شاخ ترین هیرو های تیمی رو براتون بزارم

که به خاطر لول هاش که تو بازی گروهی کاربرد بسیار دارد میارنش که تو

توضیحات لول هاش براتون توضیح میدم.

!!!دارای تغییراتی شده!!!

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

skill-0لول اول این IMPALE  نام داره که سیخی در راستای یک خط از زیر زمین حرکت میده که در درگیری ها کاور خوبی برای فرار و کیل گرفتن هست یا حتی مانع فرار بازیکنان حریف می شود رنج اون ۶۰۰ تا هست و DAMAGE هر کدوم لول های اون از این قرار هست:

 

LEVEL 1 : 60 DAMAGE , 0.5 second stun

LEVEL 2 : 130 DAMAGE ,  ۱ second stun

LEVEL 3 : 200 DAMAGE , 1.5 second stun       COOLDOWN:12 SECOND

LEVEL 4 : 260 DAMAGE , 2 second stun

skill-1

لول دوم این هیرو VOODOO نام دارد که هیرو حریف رو تا زمانی معین حیوان میکند و

در درگیری ها  هیروی تانک حریف رو تا مدتی میتواند حیوان میکند تا از حیوان در بیاد

دیگر اعضا مردن و حتی برای فرار یا نگه داشتن حریف تا رسیدن یار های خودی

زمان این لول از این قرار هست :

LEVEL 1: 1.25 second

LEVEL 2 : 2 second

LEVEL 3 : 2.75 second COOLDOWN : 13 SECOND

LEVEL 4 : 3.5 second

skill-2

لول سوم این هیرو MANA DRAIN نام دارد که با زدن این لول بر روی هیرو یا کریپ هایی

که مانا دارند مانای آنها را میکشد برای خود و در اوایل بازی این لول جلوی هیرو هایی که

لول زن هستند بسیار به درد میخورد این لول با لول یک خود بسیار هماهنگ هستند چون

با زدن لول یک تا هیرو حریف از stun در بیار مانای بسیاری را از دست میدهد .

مقدار مانایی که در ثانیه از هیرو یا کریپ میکشد از این قرار هست :

 

LEVEL 1 : 20 Mana Drained per second                   COOLDOWN:25 second

LEVEL 2 : 40 Mana Drained per second                   COOLDOWN:20 second

LEVEL 3 : 60 Mana  Drained per second                  COOLDOWN:15 second

LEVEL 4 :  ۱۰۰ Mana Drained per second                COOLDOWN:10 second

لول چهارم این هیرو FINGER OF DEATH نام دار که ضربه نهایی هست skill-3این لول

تمام کننده ای هست که باعث میشود DAMAGE زیادی هیروی حریف بخوره حواستان

باشد در درگیری ها یا در میان کریپ ها اشتباهی این لول رو روی سر کریپ یا هیروی

نزدیک نزنید . DAMAGE که این لول به حریف میزند از این قرار هست :

با بستن COOLDOWN :     AGHANIM            معمولی

 

LEVEL 1 : COOLDOWN: 150     ۵۰۰ DAMAGE           ۱۵۰             ۶۰۰ DAMAGE

LEVEL 2 :  COOLDOWN: 90      ۶۵۰ DAMAGE           ۹۰               ۸۰۰ DAMAGE

LEVEL 3 :  COOLDOWN: 55      ۸۵۰ DAMAGE           ۵۰               ۱۰۲۵ DAMAGE

 

آِیتم های اول بازی:

این هیرو به دلیل آسیب پذیر بو
دنش تو اول بازی باید آیتم های زیر رو براش بگیری :

thumbCA5UG48MthumbCA9NA9VEthumbCATP6D76thumbCARZLSDFthumbCARZLSDF

سپس آیتم های INT نیاز داری پس یکی از این آیتم ها رو برید :

135thumbthumbCA2AUWLK

اگر میبینید پول اونقدری در نمیارید که بخواهید یکی از این ها رو کامل کنید ابتدا یکی thumbCAXSS532

از این ببندید بعد با زدن لول های پیا پی پول در بیارید و کامل کنید و اگر میبینید هیروی لول زن جلوی

شما هست مثل هیرو slayer آیتم MAGIC  برید و سپس در آخر بازی آیتم های :

11245thumbCA2AUWLKthumbCABCXUJ218 و سپس 2146این آیتم رو به

thumbCAEY1CSAتبدیل کنید .

هیرو های ضد(ANTI):

هیرو های stun کن تمامی حریف این هیرو میشن و هیرو های تانک و غیره :

12345678911thumb

هیرو های هماهنگ(MACH):

آنهایی با این هیرو هماهنگ هستند که لول هایی قوی و کشنده ای دارن یا از DAMAGE

بالایی بر خوردار هستند مثل :

37thumb71113911720 و….

چون خیلی هیرو ها با این mach هستند نمیشه همشون رو بنویسم.

این ها رو چون هیرو تخصصی خودم هست نوشتم امیدوارم خوشتون بیاد ….

تا آموزش بعد خدا نگهدار.

طریقه گرفتن اسکیل ها :

LEVLE LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL
 21 skill-3 16 skill-3 11 skill-3 6 skill-0 1
 22  17 skill-2 12 skill-1 7 skill-2 2
 23  18 skill-1 13 skill-0 8 skill-0 3
 24  19  14 skill-2 9 skill-1 4
 25  20 skill-1 15 skill-0 10 skill-2 5