تبلیغات
warcraft
warcraftwall11152x864

بقیش تو ادامه مطلبه

خیلی ها دنبال موضوع هستند که داستان Lich King از کجا آغاز شد,داستان Lich King از جایی شروع میشه که kil’jaeden فرمانده شیاطین برای حمله به آزروس لشگری ازorcهای  خون خوار رو به اسم(burning legion) مسازه و یک shaman به اسم ner’zhul رو به عنوان رهبر لژیون سوزان(burning legion) انتخاب میکنه ,ولی بعدا به دلیل نا فرمانی هایی که می کنه  kil’jaeden تصمیم می گیره ner’zhulرو بکشه وgul’dan رو به عنوان رهبر burning legion انتخاب کنه ولی ner’zhul از دست kil’jaden فرار می کنه ولی در آخر kil’jaeden در محلی به نام Twisting Nether دامی برای ner’zhul پهن می کنن kil’jaeden بدن shamanپیر رو آرام آرام و تکه تکه از هم جدا میکنه ولی روحش رو زنده و دست نخورده نگه می داره تا ner’zhul برای مردن التماس کنه!!!

kil_jaeden_small

البته kil’jaeden هدف دیگه ای هم از این کار داشت,kil’jaeden نیاز به لشگری داشت که فقط یک ذهنیت داشته باشن برای همین به ner’zhul شانس دیگه ای داد و ner’zhul قبول کرد.روح ner’zhul در یخ و الماس سخت و قالبی از فولاد جای داده شد , بعد از چند لحظه ner’zhul احساس کرد هوش و توانای هاش هزار برابر شده,با قدرت هایی که شیاطین به ner’zhul داده بودن دیگه ner’zhul ای که بدنش تکه تکه شده بود از یاد ها رفت و Lich King متولد شد.wall1-1152x864

Kil’jaeden به ner’zhul دستور داد که طاعون رو در آزروس گسترش بدن هر کسی که مبتلا میشد می مردو پس از مدتی به عنوان Undead از زمین بلند می شدو روحشون برای همیشه به بدن فولادی ner’zhul می پیوست .

kil’jaeden به ner’zhul قول داد اگر انسانیت رو از روی زمینپاک کنه روحش رو آزاد کنه و در بدنی سالم قرار بده.ner’zhul غم و اندوه خودش رو به صورت خشم و جنایاتش نشون می داد و به زودی با روح هائی که به ner’zhul می پیوستن ner’zhul هر روز قدرتمند تر می شد در تخت یخی northrend یک شب ner’zhul جلوه ای از طاعون رو در ده کده های انسان هائی که  در ice crown منتشر کرد طی سه شب همه ی روستشایی ها مردن و روز بعد تبدیل به زامبی هایی شدن که ner’zhul  احساسون می کرد و می تونست آنها رو کنترل کنه!! و ner’zhul این کار رو درسر تا سر northrend انجام داد و مردم رو تبدیل به Undead کرد.در ادامه ner’zhul پادشاه Az’jol nerub رو به کمک deared loard ها کشت و nerubian هایکشته ده رو دوباره بیدار کرد تا به او بپیوندنو Lich King تمام ارواح سیاه رو به پا خواند…و این گونه لشگر scourge ایجاد شد.

ner’zhul برای بردن لشگرش به آزروس نیاز به کسی داشت تا scourge رو به آزروس احضار کنه و برای این  کار Kel’thuzad از جادوگران بزرگ dalaranرو که به جادوهای سیاه و ارتباط با مردگان علاقه دات رو انتخاب کرد.

و این گونه طاعون نامردگان بخش های شمالی آزروس(lordaeron) رو فرا گرفت و متحدین(Allience) برای مقابله با طاعون گرد هم آمدند, و Arthas ولیعهد پادشاهی lordaeron که یکی از Paladinهای دست نقره ای بود برای حفظ مردمش از طاعون نا مردگان به مقابله با scourge  برخاست و بعدا uther شوالیه افسانه ای و jaina جدوگر جوان هم به او پیوستن و تونستن خدمت کار Lich King رو بکشن ولی این پایان کار نبود طاعون نامردگان به دروازه های شهر Stratholmeرسیده بود Arthas  فهمید که مردم شهر به زودی به نامردگان(undeads) تبدیل خواهند شدو تصمیم گرفت مردم رو قبل از تبدیل شدن به نا مردگان بکشه و این تصمبم باعث شد که haina و Uther ترکش کنن.انگار Arthas  انسانیتش رو از دست داده بود….

Arthas

Arthas به دنبالscourge به سرزمین یخ زده northrend پا گذاشت و در آنجا با یکی از دوستان دو’وارفش به اسم Muradin Bronzebeard برخورد, Muradin Bronzebeard به دنبال شمشیری افسانه ای به نام Frostmourne بود.Arthas تصمیم گرفت تا شمشیر رو پیدا کنه تا در برابر scourge استفاده کنه ولیArthas,King Terenas و لشگریانش رو به lordaeron  فراخوان و Arthas به ناچار برای نگه داشتن سربازانش در nortnrend مجبور شد کشتی ها رو آتش بزنه!!!!Arthas باور داشت که تنها راه نجات مردمش پیدا کردن Frostmourne است.سر انجام Arthas وMuradin شمشیر رو پیدا کردن ولیدر زیر جاگاه شمیر کتیبه ای با این مضمون بود: این شمشیری است با قدرت ابدی ولی برای بدست آوردنش باید قیمتی پرداخت. هشدارهای Muradin نتونست Arthas رو بازداره Arthas شمشیر رو از میان یخها بیرون کشید و در این حال Muradin کشته شد.

با این کار باقی مانده انسانیت Arthas از بین رفت.arthas نمی دونست که سرور واقعی شمشیر Lich King است و سحر kil’jaeden بر شمشیر باعث میشه که روح قربانیان درون شمشیر اسیر بشن!!!Arthas با Frostmourne در دست و تاریکی که در قلبش رشد می کرد در سحرای یخ زده به راه افتاد تا به ندای سرور جدیدش پاسخ بده…

Arthas سرانجام به lordaeron برگشت, از او مانند یک قهرمان استقبال شد ولی وقتی که Arthas برایKing Terenas تعظیم کرد صدائی از شمشیر به او می گفت بلند شو و تاج و تختت رو بگیر و Arthas شمشیر را در قلب پدرش فرو کرد!!!!در ادامهArtha استد خود Uther the Lightbringer رو به قتل رسوند و به دنبال بقای kel’thuzad رفت, وقتی کار Arthas تمام شد پایتخت سابق یکی از حکومت های انسانی به سرزمین ناامیدی و مرگ تنزل پیدا کرد.Arthsa برای زنده کردن kel’thuzad لشگر نا مردگانش رو به جنگل های Quel’Thalas برد, در مسیر خود در وازه های شهر Silvermoon رو شکست و الفها (Elves)رو کشت.Arthsa پا به Sunwell افسانه ای گذاشت و با استفاده از قدرت های آن kel’thuzad رو به شکل lich بازگرداند و شهر الف ها رو ویران شده ترک کرد.

kel’thuzad لرد بزرگ لژیون Archimond رو به آزروس آورد وقتی کهArchimond پا به آزروس گذاشت گفت که Lich King  دیگه کارائی خودش رو از دست داده و باید پایان بپذیره!در زمانی که Archimond ه دنبال اهداف لژیون بود Arthas به قارهkalimdor سفر کردو در آنجا با Illidan Stormrage شکارچی قدرتمند که با Lich King منافع مشترکی داشت ملاقات کرد.

archimond

جنگ سوم با مرگ Archimond به پایان رسید و باقی مانده نیروهای لژیون در آزروس پراکنده شدند.Arthas به lordaeron بازگشت جائی که نشانه های درد ناکی از تضعیف قدرت Lich King بود.Arthas به Nothrend سفر کرد و با الفهایی که از جنگscourge باقی مانده بودند روبرو شد که برای نابود کردن تخت یخی به Illidan پیوسته بودند.Anub’arak  لرد سردابه خا به Arthas رسید و او را از تونل های زیر زمینی که آنها را سریعتر به Lich King می رساند برد.anubarak

Arthas از راه های زیر زمینی بیرون آمد و مانند رقیبی سرسخت در مقابل Illidan ایستاد,در نبردی تن به تن, Frostmurne در مقابل دو شمشیر Blades of Azzinoth که در دستان Illidan بود.Illidan در حال خون ریزی در میان برف ها رها شد و arthas به پیش رفت با صداهایی از گذشته در ذهنش که به او هشدار می دادند.

arthas_illidan_fight

ولیArthas فقط از یک صدا اطاعت می کرد..صدای Lich King که به او دستور می داد"شمشیر را بر گردان" "چرخه را کامل کن " "مرا از زندان آزاد کن".Arthas  نره ای کشید با شمشیر به تخت یخ زده ضربه ای زد!! کلاه خود Lich Kin را بر سر نهاد و با Lich King  یکی شد.

prince-arthas-lich-king-joined

hordeو Allience به رهبری Thralو Varian Wrynn در برابر Lich King متحد شدن تا یک بار برای همیشه Lich King رو نابود کنن. Bolvar Fordragonو Saurfang the Younger فرماندهان Hordeو Alllience تو wrath Gate در حال نبرد با Scourge بودن که نا مردگان Forsaken بشکه هایی پر از سم و طاعون رو به طرفشون پرتاب کردن که در اثرش خیلی از Horde , Allience و Scourge کشته شدن.

بعد از Argent Tounrament و کشته شدن Anub’arak جهادگران نقرهای با شوالیه های Ebon Blade که توسط لرد Darion Mograine متحد شدن و این گونه Ashen Verdict متولد شد, که هدف آن نابودی Lich King بود.

highlord tirion fordring

در نهایت Tirion Fordring با Ashn Bringer نور الهی را به طرف frost murne تاباند و frost murne تکه تکه شد سپس ارواح آزاد شدند و Lich King  را بلند کردند تا Tirion fordring بتواند Lich King را شکست دهد.روح Terenas پسرشArthas را در دستانش نگه داشت Arthas گفت: آیا همه چیز تمام شد پدر ؟Terenas جواب داد :در طول زمان هیچ پا دشاهی برای همیشه نبودهاست. Arthasگفت من تنها تاریکی را برای خودم می بینم و دستان بی جانش بر روی زمین رها شد.

Terenas  قبل از آنکه درمیان باد محو شود رو به Tirion گفت: باید سروری داشته باشند تا آنهارا کنترل کند.در غیر این صورت scourge آزروس را نابود خواهند کرد ! ! ! Tirion تاج Lich King را برداشت تا بر روی سرش بگذارد Lich King جدید شود,اما با صدای Bolvar Fordragon دست نگه داشت.Paladin نامرده بر روی تخت یخ زده نشسته بود در حالی که بدنش با آتش اژدها ها  شعله ور شده بود Bolvar گفت که دیگر جائی در دنیای زندها ندارد و برای وظیفه نهایی خود قدرت Lich King را بر عهده می گیرد و یک بار دیکر سروری برای Scourge  فراهم می کند تا آنها را تحت کنترل داشته باشد.Tirion تاج Lich King را بر سر Bolvar گذاشت یخ های تخت او را در میان گرفتند.Bolvar الن lich King جدید است!! Lich King , Bolvar جدید به Tirion جهانیان بگو من سالها پیش به همراه Lich King مدت ها قبل کشته شدا ام!!!نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 فروردین 1390 توسط kawan zabardast | نظرات ()

Twilight Breaking Dawnl
Play Games on Miniclip.com